http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica.STRATEG_MARKEt.jpg

Стратегически маркетинг

15,00 лв.

Резюме

Стратегическият маркетинг е академична дисциплина, която оказва влияние върху бизнеса и обществото. Тя интегрира натрупаните познания за стратегирането и маркетирането. Фокусира се върху създаването и прилагането на маркетингови стратегии в различни области. Стратегирането се свързва с използването на стратегическите постулати за успешно ръководене на съвременните организации. Маркетирането означава умело прилагане на маркетинговите концепции в цялостната им дейност.

В настоящото издание са направени съществени промени по отношение на неговото съдържание. Подробно са изложени въпросите на методологията на стратегическия маркетинг, решаването на стратегическите проблеми; провеждането на стратегически анализи, разработването на стратегически прогнози, извършването на стратегически проучвания, определянето на стратегически сегменти, селектирането на стратегически ориентири, заемането на стратегически позиции, формулирането на стратегически цели, използването на маркетингови и други стратегии.

Книгата е предназначена за студентите от университетите и колежите в нашата страна, които се обучават в областта на икономиката и управление-то на бакалавърско и магистърско равнище. Може да бъде полезна в професионалната дейност на маркетинговите мениджъри и специалисти от българските фирми.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.