http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.baleva.jpg

Система на националните сметки

10,00 лв.

Резюме

Системата на националните сметки е информационна система, определяща единния ред за набиране, обработка и анализ на икономическата информация. Чрез нея се разкриват връзките на взаимна обусловеност между институциите, както и между основните икономически дейности, извършвани от тези институции. Поради това познаването й е необходимо условие за вземане на адекватни на обкръжаващата среда управленски решения на всички равнища в икономиката.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.