Продуктът. Маркетингови стратегии и политики

Продуктът. Маркетингови стратегии и политики

15,00 лв.

Резюме

Настоящата книга е резултат от петнадесетгодишната преподавателска, изследователска и консултантска дейност на автора в областта на маркетинга и в частност – в областта на на разработването на маркетингови продуктови политики и стратегии. Книгата е предназначена за читатели и специалисти, които вече са запознати с основните принципи на маркетинга и проявяват интерес към адаптирането и развитието им в една от сферите на маркетинга, свързана с продукта като основен елемент на маркетинговия микс.

Целта на изследването е да накара читателя да вникне в дълбоката и сложна природа на продукта като маркетингов инструмент, за да може да анализира проблемите във всяка конкретна ситуация и да разработваа адекватни политики и стратегии.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.