Прогнозиране и планиране

15,00 лв.

Резюме

Настоящото издание представлява опит за създаване на така необходимата нова теория и методология  в областта на прогнозирането и планирането на икономическите системи. Трудът е изграден основно върху идеите на акад. Е. Матеев за националното стопанство в  качеството му на система, за системния подход, за структурата на националната икономика, за разграничението между прогнозиране и планиране, за планирането като социологически процес, за съдържателната характеристика на управлението, за взаимоотношението пазар-план, за икономическата интерпретация на матрицата на пълните разходи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.