Резюме

Дисциплината „Потребителско поведение“, като що-годе завършен университетски курс, се появява в края на 50-те и 60-те години на миналия век в САЩ. Нейната поява може да се обясни с една голяма промяна в разбирането за характера и насоката на развитието на друга сродна дисциплина – „Маркетинг“. Бидейки силно описателен и основаващ се на изучаването на отделни случаи (case studies), маркетингът e критикуван за липса на теоретична дълбочина и методологическа строгост. Като отговор на тази критика маркетингът започва да се отваря към познанията на различни поведенчески науки: психологията, социологията, социалната антропология. По-късно идва редът на етнографията, семиотиката, поведенческата икономика. Отварянето не е само към теорията на тези науки, но и към методологията им. Постепенно расте интеграцията на теорията и методологията на тези поведенчески науки, за да се обособи по-късно дисциплината „Потребителско поведение“. Понастоящем тази дисциплина е основен курс в бизнес школите на водещите университети в Европа, САЩ, Австралия и Азия.
У нас дисциплината „Потребителско поведение“ се появи като университетски курс в началото на 90-те години на миналия век. Първоначално той се четеше в специалностите „Маркетинг“, „Търговия“, „Социология“, „Прогнозиране и планиране“, „Индустриален бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет – Варна, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Нов български университет, Бургаския свободен университет. Впоследствие курсът започна да се чете в магистърската степен на специалностите „Рекламен мениджмънт“, „Бранд мениджмънт“ и вероятно други. Книгата е предназначена основно за тези специалности – бакалавърски и магистърски. Ще бъдем щастливи, ако и други, и бивши студенти посегнат към нея.

Sadarjanie PP
Pages PP

Допълнителна информация