http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.koriza_POZIZIONIRANETO_2010.jpg

Позиционирането - между желаното, възможното и действителното

16,00 лв.

Резюме

Тази книга е предназначена за специалисти по маркетинг. От тях тя може да бъде разбрана и на тях може да бъде полезна. Книгата има за предмет позиционирането, а целта й се разкрива от подзаглавието: изследване на онова, което се очаква от позиционирането (Желаното), онова, което може да се получи (Възможното), и онова, което наистина се получава (Действителното). Тези три точки опис-ват напълно точно „равнината“, в която предлагам моите разсъждения.

Много от нещата, които се поднасят тук, излизат извън общопознатото и общоприетото в доминиращата маркетингова парадигма, която наричам условно парадигма на изключителността (за нея – по-нататък): не само по предмета, но и по свързани с него области. По тази причина, с цел да улесня по-нататъшното разбиране на изложението, сметнах за удачно да поема един различен път във въведението: първо, да разкажа как започнах тази работа, от какво съм се водил, какво съм преследвал, какво съм се опитвал да проверя и да докажа как съм направил всичко това; второ, да предам накратко „фабулата“ на работата – какъв най-общ разказ стои в нейното основание.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.