http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Klod.Hopkins_MY.jpg

Моят живот в рекламата

12,00 лв.

Резюме

Тази книга не е написана като лична история, а като бизнес история. Аз се опитах да избегна тривиалността и да се огранича до въпросите от проучвателен интерес. Главната цел на всеки епизод е да предложи полезни предложения на тези, които ще ме последват. И да им спести някои мои среднощни лутания.Една вечер в Лос Анжелис аз разказах тази история на Бен Хемптън, писател, публицист и рекламист. Той слуша с часове, без да ме прекъсва, защото видя в това поприще доста голяма стойност за начинаещите. И не се отказа, докато не получи обещанието ми за публикуване на тази история.Той беше прав. Всеки човек, който през живота си е научил нещо повече от останалите, дължи отчет на наследниците. Резултатите от изследването трябва да бъдат записани. Всеки пионер трябва да освети пътеката си.

Допълнителна информация

Допълнителна информация