Международен маркетинг

Международен маркетинг

0,00 лв.

Резюме

Разглеждат се проблемите на маркетинга в международен план, неговото възникване и развитие, обусловено от устойчивите темпове на икономически растеж в световен мащаб, от либерализирането на международната търговия и развитието на външноикономическите връзки. Изяснени са особеностите на международния маркетинг, проявяващ се по целия цикъл: от проучване на пазарите – до реализацията на продукцията.

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ! Не се очаква допечатка.

Допълнителна информация

Допълнителна информация