Медияпланиране на рекрамната кампания

16,00 лв.

Резюме

Предпоставка за написването на настоящата книга е опитът на автора като преподавател по маркетинг и маркетингови комуникации, в процеса на натрупването на който той многократно се е сблъсквал с липсата на учебни помагала по медияпланиране. Техниките и методите, които се предлагат в тази книга са тествани и усъвършенствани съобразно българските условия на база на опита на автора като изследовател в Агенцията за интегрирани маркетингови комуникации ПУБЛИСИС/ МАРК ГРУП и в Агенцията за маркетингови изследвания ПРАГМАТИКА.

Книгата е структурирана в седем раздела. Структурата й е подчинена на логиката и технологията на разработване на медияплан на рекламната кампания. Нейната цел е не само да информира читателя за базовите теоретични концепции, но и да му даде инструментариум за практическо медияпланиране. поради тази причини са приведени множество примери от практиката, емпирични техники, както и задачи за самостоятелна подготовка.

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.