Маркетинг – перспективата за съвременния бизнес

22,00 лв.

Резюме

Маркетинг: перспективата за съвременния бизнес или за съвременните измерения на маркетинга е ново академично издание в тази динамична и все по-важна за бизнеса област. Учебникът е разработен от авторски колектив на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“. В рамките на увод, тринадесет глави и заключение, разпределени в два раздела, сме представили както съвременните теоретични възгледи, така и ценни добри практики в областта на маркетинга. Опитали сме се да отразим устойчивото и модерното в теорията за маркетинга и сме представили както в отделните глави, така и в заключението много примери за това, как маркетингът се случва в различните компании. Последователно сме разгледали основните компоненти на маркетинга и инструментариума за тяхното използване. С оглед да се обогати представата на студентите за тримерността на маркетинга, сме предложили различни модели за приложението му.

Допълнителна информация

Допълнителна информация