Маркетинг на индустриалното предприятие

12,00 лв.

Резюме

Управлението на маркетинговите дейности в индустриалните предприятия трябва да съответства на динамичните изменения на средата, в коята се създават и развиват самите предприятия. По този начин успешните пазарни въздействия могат да спомогнат за повишаване на конкурентоспособнотта на индустиалния бизнес. Но „маркетингът” сам по себе си не бива да бъде самоцел на ръководителите на индустриални предприятия, а трябва да бъде плод на добре обмислени политики, стратегии и действия за удовлетворения на техните потенциални и реални клиенти.

Учебникът „Маркетинг на индустриалното предприятие” е предназначен за студентите, които изучават дисциплината „Маркетинг в индустриалния бизнес”. Чрез него може да се намерят отговори на въпроси, които често се задават при стартиране, растеж или развитие на дадена предприемаческа дейност, а именно:

  • Какво е мястото на маркетинга в производствено-организационната система на индустриалното предприятие?
  • Къде е ролята и какво е значението на всеки един потребител за дейността на едно индустриално предприятие?
  • Какво търси потребителят и как предприятието може да му го достави по най-добрия начин?
  • Кога се налага и как да се извърши подобряване на маркетинговата система на индустриалния бизнес?

Учебникът и темите в него са представени в унисон с традиционните разбирания за маркетинга като теория и практическо приложение като в същото време е съобразен с ценностите за свободна инициатива

Допълнителна информация

Допълнителна информация