http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Svobodka.Klasova_kolektiv_marketing_20031.jpg

Маркетинг (казуси, открити и закрити въпроси)

7,00 лв.

Резюме

Изданието е естествено продължение и допълнение на учебника „Маркетинг“, тъй като е написано по изложената в него тематика. Обхваща казуси и въпроси, които дават възможност да се направи проверка на знанията, придобити при прочита на основния учебник. Вмъкнати са и някои допълнителни термини и текстове от обширната област на маркетинга. По такъв начин изложението във втората част на учебника „Маркетинг“ осигурява не само проверка на личните способности за анализ и диагностика, но и придобиване на нови знания.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.