Маркетинг и планиране в инвестиционните дружества

Маркетинг и планиране в инвестиционните дружества

10,00 лв.

Резюме

Издаването на настоящата книга е продиктувано от липсата на икономическа литература посветена на тази проблематика. Целта на изследването е разглеждането на спецификата и предпоставките за формирането на маркетинговата политика, на управлението и планирането на дейността на инвестиционните дружества.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.