http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Nikolai.Zonev_MARKETINGOVO.jpg

Маркетингово разузнаване

15,00 лв.

Резюме

Учебникът „Маркетингово разузнаване“ е първият по рода си в областта на маркетинговото разузнаване в България. Странно е, че след четвъртвековен преход от централно планирана икономика към децентрализирана пазарна система с конкуриращи се субекти не се е почувствала нужда от подобен учебник. Не по-малко странно е обстоятелството, че академичната общност, що се отнася до тази в икономическите университети, не е обърнала внимание на този обективен икономически феномен.

Авторът е проучил значителен обем литературни източници и факти от практиката, които се е постарал да представи в понятен и коректен вид. Естествено е, че подобна теория и практика има както своите несъмнени преимущества, така и очевидните си (за първо издание) недостатъци. Но основната цел, поставена пред този учебник, а именно да синтезира известната теория и практика, може да се тълкува за изпълнена.

Учебникът ще се допълва с казуси, примери, анализи, тестове и други по време на семинарните занятия. Заедно с учебника те могат да бъдат база за размисъл от страна на бъдещите маркетингови разузнавачи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.