Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация

Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация

11,80 лв.

Резюме

Изследването е фокусирано върху една от основните причини на социалните и пазарните провали в икономиките от западен тип (не-западният тип не е изследван тук) – пазарната манипулация, осъществявана с цел по-бърза, по-голяма и по-устойчива печалба.

Допълнителна информация

Допълнителна информация