Концепции и стратегии в индустриалния маркетинг

8,00 лв.

Резюме

Книгата е предназначена за читатели  запознати с основите на маркетинга Изложението е организирано според логиката на класическата маркетингова теория, която е отправен пункт за изясняване на специфичните за индустриалния маркетинг проблеми.. Разгледани са въпросите свързани със същността и методологията на индустриалния маркетинг. Изяснени  са и отличителните белези на концепциите и стратегиите на индустриалния маркетинг. Книгата е полезно четиво не само за изучаващите дисциплината, но и за всички които се интересуват от маркетинга на организациите потребители.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.