Комуникационна политика

Комуникационна политика

25,00 лв.

Резюме

Систематизирани са основните теоретични познания по комуникации, комуникационна политика, връзки с обществеността, реклама, насърчаване на продажбите и лични продажби. Извеждане на логиката на медийното и бюджетното планиране при комуникациите. Обвързване на желанията с възможностите чрез бюджетиране и медия-планиране. Представяне на някои поу­чителни примери за провали и „челен опит“ (добри практики), които могат да подскажат пътя към успеха. Опит да се обвържат елементите на комуникационната политика в духа на „интегрираните маркетингови комуникации“. Накрая, към всяка част ще намерите препратки към известни (и по-малко известни, но полезни) книги, които да дадат тласък на бъдещите ви проучвания и действия.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.