http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica_Violeta.jpg

Ключови маркетингови фактори за успех в търговията на дребно

8,00 лв.

Резюме

Книгата може да бъде полезна на широк кръг заинтересовани читатели. Заинтересовани, защото тя не е популярно четиво. И все пак тя би могла да бъде полезна на студенти и преподаватели, на маркетолози, на прогресивни и любознателни предприемачи в търговията на дребно.

Тази книга е посветена на маркетинга в търговията на дребно. Една от многото маркетингови книги, заливащи българския книжен пазар в последно време. Една от многото и все пак – различна. Различна, защото в нея трудно ще откриете бързи рецепти за пазарен успех в онзи вид, в който популярната литература ги предписва. Различна, защото в морето от маркетингови издания единици от тях са посветени на маркетинга в търговията. Различна, защото в нея се обединяват избрани и съществени за търговския бизнес условия за постигане на пазарен успех и защото е посветена на маркетинга на една бързо развиваща се в световен и национален мащаб пазарна сила – търговците на дребно.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.