http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/Misheva.jpg

Застрахователен маркетинг

16,90 лв.

Резюме

Целта в предлагания учебник е да се представи нова трактовка на необходимостта, същността и значението на застрахователния маркетинг при пазарна икономика; да се идентифицират понятията „застрахователна услугаˮ и „застрахователен продуктˮ в кон текста на застрахователния маркетинг, като се направи разграничение между тях, което липсваше в застрахователната теория; да се обособи застрахователният маркетинг като самостоятелен елемент от маркетинга на услуги; да се въведат нови за нашата застрахователна литература понятия. По този начин разглеждането на поставените въпроси от теоретична гледна точка може да бъде от полза за застрахователните специалисти в прилагането на маркетинговите дейности в застрахователната практика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.