http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/Katrandjiev_Distribuzionna.jpg

Дистрибуционна политика

12,00 лв.

Резюме

Дистрибуционните решения в съвременния маркетинг играят ключова роля за крайния успех на организацията. На дистрибуцията може да се гледа като на ключов ресурс, който се изгражда продължително време и представлява силно корпоративно обвързване с голям брой посредници. Изграждането на ефективни дистрибуционни канали е толкова важно, че то може да предопредели изхода от конкурентната борба между фирмите. В настоящия курс авторът си поставя за цел да запознае студентите с този ключов и стратегически значим елемент на маркетинга – дистрибуционната политика, както и да формира у тях практически умения за изграждане на дистрибуционни канали.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.