http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.demografsko-razvitie_K_Vladimirova.jpg

Демографско развитие - стратегии, политики и програми

10,00 лв.

Резюме

Демографията и пазарите на труда са тясно свързани области, които са в непрекъснато взаимодействие. Всяка от тях предопределя в значителна степен развитието на другата. Общата им основа е икономиката, за която населението е важен ресурс за развитие и осигуряването на този ресурс става посредством съответните пазари на труда.

Демографията изучава развитието на населението и неговите структури, взаимодействието между демографските процеси и социалното и икономическото развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.