http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/Katrandjiev_M.Dimitrov_VAVEDENIE.V.jpg

Въведение в рекламния бизнес

13,99 лв.

Резюме

Целта на настоящия труд е да разкрие пред студентите някои важни аспекти в управлението на рекламния бизнес. Този процес често остава невидим за потребителите, които коментират дадена реклама, без да осъзнават, че зад един 30-секунден телевизионен спот или билборд на магистрала стои екип от десетки хора и организации. Създаването на ефективна реклама би било немислимо без добра организация и управление на рекламния процес.

Допълнителна информация

Допълнителна информация