Бранд изследвания

35,00 лв.

Резюме

Борбата между брандовете е нерядко борба на живот и смърт. Но, както го бе казал някой, за да се биеш до смърт, трябва да останеш жив. Бранд изследванията, подобно на военното разузнаване, играят важна роля в тази борба.

Под бранд изследвания разбирам такива емпирични изследвания, които са призвани да съдействат за разработването, внедряването, поддържането и развитието на един бранд. Надявам се книгата да допринесе в тази посока.

За кого е предназначена книгата? Непосредствената „целева група“ са студентите, които учат маркетинг или нещо повече, или по-малко допиращо се до него: брандинг, реклама, дизайн, психология и социология на потреблението и пр. Ще ми се книгата да пробие и към една „вторична целева група“ – онези, които вече практикуват маркетинг и брандинг. Някои от тях са бивши мои студенти и са запознати в една или друга степен с представеното в книгата. Но повече знание никога не вреди. Има други обаче, които са ги насадили да се занимават с неща, за които пиша в книгата, но не са имали възможност да се подготвят целенасочено през образованието си. Надявам се книгата да им е полезна, за да навлязат по-сериозно в областта. Най-после, някои от изследователите в специализираните проучвателски агенции могат да намерят полза от книгата.

Две-три изречения за постройката на книгата. Най-общо тя се стреми да проследи бранда през неговия жизнен цикъл. Започвам с едно кратко представяне на методологията на емпиричните изследвания: през какви стъпки преминава изследователският процес; какви методи за събиране на данни се използват; с какви извадки се работи; какви анализи ни помагат да разкрием информацията, скрита в данните; как се тълкуват резултатите на анализа. Всичко това е предмет на първия раздел на книгата. Във втория раздел се спирам на изследванията при разработването на нов бранд: тези за избор на бранд име, лого и опаковка; тези за тестване на продуктови концепции и прототипи. В трети раздел разглеждам изследванията, които са свързани най-тясно с въвеждането на бранда на пазара: сегментационните, позиционните и ценовите. В четвърти раздел представям изследванията, които се ползват, когато брандът вече е утвърден на пазара: изследване на удовлетвореността на потребителите, рекламните и медийните изследвания.
Полезно и приятно четене!
С. Ж.

Zhelev_Sadarzhanie
Zhelev_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-833-7

Автор

Брой страници

464

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см