http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Kamen.Mirkovich.STOPANSTVO.IKONOMIKA.2009.jpg

Стопанство и икономика

15,00 лв.

Резюме

Основният принос в тази монография е, че подсказва и създава нова парадигма за изграждане на системата от категории на икономическата наука, а оттам – и за цялостно пренаписване на всички основни учебници по икономическа теория. В основата на това стои подреждането на всички икономически понятия по един издържан и систематичен начин, съответстващ на обективната икономическа история. Нещо повече, дори възниква въпросът за конституирането на комплекс от науки за поддържащата сфера: консуматорска наука, стопанска наука, икономическа наука, пазарно-икономическа наука, финансово-пазарно-икономическа наука.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.