http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica_Marcho.Markov.RECHNIK.PO_.INSTITUCIONALNA.jpg

Речник по институционална икономика

9,00 лв.

Резюме

Институционалната икономика е университетски курс, който се чете в нашата страна отскоро, не повече от едно десетилетие. Практиката на колегите, които водят този курс, е доста разно-образна. Ето защо всеки университет, в който присъства подобен курс, има различна учебна програма и различен хорариум. Някои от тях копират курсовете на западните университети, други използват курсовете, които се преподават в руските университети. Едно бегло сравнение ще ни покаже, че различията са много големи. Например понякога се четат два различни курса – единият, основан на теориите, разработени от т.нар. „стар“ (американски) институционализъм, и другият – въз основа на теориите на неоинституционалистите. Друг път двете течения на институционализма намират място в една обща учебна програма. Такава е практиката и в Университета за национално и световно стопанство, където този курс се чете вече седма година от автора пред студентите от специалност „Макроикономика“ в хорариум от 60 лекционни часа.

При съставянето на речника авторът е използвал както собствените си изследвания в областта на институционалната икономика, така и редица издания, по-важните от които са поместени в списъка с използваната литература.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.