Vasil.Manov_2_TEORIA.METODOLOGIA.PRAKTIKA_proektirane_2016

Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледни точки) конкурентоспособно развитие и функциониране на националните икономически системи

28,90 лв.

Резюме

Съдържанието на настоящата книга е свързано непосредствено със съдържанието на монографията „Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледни точки) конкурентоспособно развитие и функциониране на икономическите системи (теория, методология и практика)“. По същество тя се явява разшифроване, продължение и адаптиране на принципиалните въпроси на теорията и методологията на проектирането на развитието и функционирането на икономическите системи към националната икономическа система.

Допълнителна информация

Допълнителна информация