Поведенски икономикс

Поведенски икономикс

12,00 лв.

Резюме

Специализиращият курс по поведенски икономикс е дисциплина в академичните планове на студентите в бакалавърска степен на обучение от специалностите „Макроикономика” и „Икономика”, водени от катедра „Икономикс”, на специалността „Икономика с преподаване на английски език” и на специалности от дистанционната форма на обучение на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). В рамките на организацията на дистанционната форма вече втора година студентите в бакалавърска степен от тази форма на обучение ползват в електронен вариант и в интранет мрежата на УНСС пакет от материали по поведенски икономикс, в т.ч. методически указания, лекционни записки по 10 теми и казуси в помощ на разработването и изпълнението от тях на индивидуални задачи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.