http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Petia-Tanova_PAZARNI-STRUKTURI.jpg

Пазарни структури

8,00 лв.

Резюме

Дисциплината Пазарни структури (Индустриален икономикс) е включена в учебния план на специалност Макроикономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) от 1994 г.

През последните няколко години индустриалният икономикс беше включен в учебните планове на студентите от магистърската програма по макроикономика в УНСС, в бакалавърски програми в Нов български университет (НБУ) и в Икономическия университет (ИУ) във Варна. В Стопанския факултет на Софийския университет също се изучава индустриален икономикс, но там учебната програма изисква владеене на английски език и затова потребността от учебник на български език не е толкова наложителна. Ето защо написването на учебника беше съобразено главно с учебните програми в УНСС, НБУ и ИУ. Необходимостта от обслужване на процеса на обучението по пазарни структури в няколко различни университета и в няколко различни специалности постави изисквания за стила и формата на изложение.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.