http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Lilia_Iotova_MIKROIKONOMIKA.jpg

Микроикономика

12,00 лв.

Резюме

Целта на учебника е да въведе читателите в основните принципи на функциониране на обособените стопански субекти на различни пазари и да покаже как конкурентните механизми координират и насочват действията към постигане на ефективност. Изхождаме от виждането, че пазарните връзки и взаимодействия макар и чрез редица отклонения установяват подходящата среда за реализация на целите на производители и потребители. Методът на анализ се базира на неокласическата микроикономическа теория и е приложен по начин, по който това е направено в авторитетни издания на американски и европейски изследователи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация