Микроикономика

Микроикономика

18,00 лв.

Резюме

С учебника по микроикономика авторският колектив от катедра „Икономикс“ представя пълен комплект от учебници по икономическа теория. Първоначално бе разработен учебникът „Основи на икономическата теория“ (2008 г.), впоследствие се публикува учебникът „Макроикономика“ (2010 г.), а сега пред вас е ново, обогатено и актуализирано издание на учебника „Микроикономика“. С това приключва изследователската дейност на колектива, който работи по научния проект „Методически насоки за повишаване на качеството на обучението по икономическа теория в УНСС“. Наред с това се публикува и учебно-методическо помагало по микроикономика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация