http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/MAKROIKONOMIKA_2013_Taicho.jpg

Макроикономика

16,00 лв.

Резюме

Настоящото издание на учебника „Макроикономика“ е от поредицата учебни помагала, свързани с разработването на научния проект „Методически насоки за повишаване на качеството на обучението по икономическа теория в УНСС“. Вие вече ползвате резултатите от началната реализация на този проект – учебника „Основи на икономическата теория“ и придружаващото го учебно-методическо помагало с тестови въпроси, задачи и дискусионни въпроси. Надяваме се, че те са допринесли за по-доброто усвояване на основните принципи на икономическата теория.

Главното, което се цели с разработването на учебника по макроикономика и останалите учебно-методически материали от изследователския проект, е създаването на условия за подготовката на добре ориентирани и мотивирани икономисти във всички направления на специалностите от бакалавърска степен на УНСС. С това се реализира стремежът на катедра „Икономикс“ и на авторския колектив да постигнат изискванията, свързани с прехода към съвременната икономика на знанието.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.