http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/1.koriza_Stela.Raleva.INFLATION.AND_.ECONOMIC.jpg

Инфлация и икономически растеж

16,00 лв.

Резюме

Целта на монографията е да се анализират динамиките на общото ценово равнище и на реалния БВП в България, да се очертаят техните най-важни структурни характеристики и да се изследват факторните им обусловености в светлината на основните теоретични модели на инфлацията и на икономическия растеж.

Допълнителна информация

Допълнителна информация