http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Stankov.cover_.jpg

Икономикс. Принципи и приложения

16,90 лв.

Резюме

Щом държите тази книга в ръцете си, значи сте си направили сметката, че имате повече ползи от нея, отколкото разходи. Вие сте постъпили рационално. Постъпвайки рационално, вие сте решили един икономически проблем. А светът е пълен точно с такива проблеми. Тази книга ще ви помогне да разберете какво представляват икономическите проблеми и как се решават. Обикновено тези проблеми се решават с рационален избор между няколко алтернативи. С разбирането си на това защо потребителите, фирмите, правителствата и централните банки избират дадени алтернативи, вие ще осъзнаете, че светът е по-прост, отколкото изглежда. Съвременният икономикс е именно това: стремежът този рационален избор – както и отклоненията от него – да бъдат обяснени и да бъдат разбрани по-добре.

Това разбиране обаче няма да дойде изведнъж. За да разберете света около себе си, се нуждаете от много работа и от посвещаване в решаването на икономически проблеми. Тъй като посвещаването в методите, залегнали в икономикса и в икономическия начин на мислене, може да бъде и твърде скучно, тук ще се опитам да илюстрирам повечето нови понятия с примери, близки до реалния живот, до реалния свят. Икономистът мисли за света около себе си и го анализира. Единственият начин да станете професионални икономисти – т.е. да изкарвате хляба си с анализ на икономически проблеми – е да практикувате колкото се може по-дълго икономическия начин на мислене. Като ви дава възможно най-много и разнообразни примери от практиката, както и много други аналитични примери, това учебно пособие ви помага да направите първите си стъпки в тази вълнуваща професия. То е предназначено да служи на студента, който никога не се е занимавал с анализ на икономически проблеми от каквото и да е естество, да разбере какво представляват те и как се решават.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!