Икономика и публичен сектор

16,00 лв.

Резюме

Настоящият учебник отразява представите на авторите как съвременната икономическа и в частност макроикономическа и макроикономическа теория и теорията за публичния сектор могат да се представят на читателя както за първо запознаване, така и за последователно навлизане в нея. Съдържанието на изданието включва: кратко изложение на принципите на икономическата теория; на основите на микроикономиката и макроикономиката; специално внимание на икономиката на публичния сектор и анализ на паричния пазар и общото равновесие.

Учебникът е предназначен както за студенти, така и за всеки, който иска да натрупа първоначални познания в областта на цялостната съвременна икономическа теория с всички нейни основни раздели – общи принципи, микроикономика и макроикономика, икономическа теория на публичния сектор.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.