http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.1.90-GODINI_UNSS1.jpg

90 години Университет за национално и световно стопанство

30,00 лв.

Резюме

Книгата е посветена на всички, които са свързали съдбата си с Университета.

Допълнителна информация

Допълнителна информация