Очерци по история на политическата икономия

Очерци по история на политическата икономия

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Предлаганото заглавие на книгата „Очерци по история на политическата икономия“ изразява принципното ни намерение изследователското отражение, а в случая отражението на еволюцията на икономическото познание, да се придържа с максимална коректност към автентичния научно-исторически формат на нейното осъществяване. Представените „очерци“ са по история на политическата икономия, защото в тях се изследва историята на икономическата наука в периода от нейното възникване като такава до преименуването й в последната третина на ХІХ век на „икономикс“, когато в търсене на принципите на икономическото благосъстояние тя се развива и обхваща в корпуса си онзи кръг от аспекти на обществения живот, включващи не само неговите базисни икономически страни, но и такива от политико-социално естество, които в цялост я определят като наука за обществената (социалната) икономика, на което основание получава от своите първосъздатели адекватното на битието си наименование „политическа икономия“.

Допълнителна информация

Допълнителна информация