http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/03/Sazdov_Misiata.na_.Ferdinand.v.Bulgaria_2016.jpg

Мисията на Фердинанд в България

Категория Автор

18,90 лв.

Резюме

Монографията ,,Мисията на Фердинанд в България – път към националните катастрофи – Букурещ и Цариград – 1913 г., Париж (Ньой) – 1919 г.“, е опит да се проследи политическата мисия на Фердинанд Сакс-Кобург-Готски по важни, стратегически с оглед националните интереси на България въпроси. По същество началото е поставено със започналия разрив в отношенията между Александър Батенберг и Русия и предявените претенции от принц Фердинанд към българския княжески престол през 1883 г.

Особено внимание се отделя на политиката на българския министър-председател Стефан Стамболов, свързана с извеждане на страната от политическата криза. В това отношение се проследяват действията му за създаването на династия и признаването на Фердинанд като български държавник в международната политика. Разкриват се разочарованията от политическия характер на Фердинанд, тайните опити на Стамболов през първите години от идването на монарха в България да бъде отстранен. Отбелязани са и политическите разочарования на опозиционни партии и личности като Петко Каравелов и Драган Цанков и практическите им действия за отстраняване на Фердинанд от българския престол.

Допълнителна информация

Допълнителна информация