Държавно управление на балканските страни

Държавно управление на балканските страни

Категория Автор

15,00 лв.

Резюме

Държавата е структуроопределящ компонент на вътрешнополитическия процес и системата на международните отношения. От ефективността на нейното управление зависят стабилността и хуманизирането на обществото, защитата на човешките права и свободи, както и прогресивното развитие на взаимно свързания свят. Няма друга структура в системата на международните отношения, която да замести държавата и нейното управление в същностната й функция и задължение – закрила на обществото и гражданите. Извън нея те са ничии. В пространството отвъд държавните граници „живее“ само митът за отговорното и морално световно правителство. Там няма нито един представител на „златния милиард“ от човечеството. Тенденциозното противопоставяне на гражданите на собственото им общество и държава има политическа цел: размиване на национално-държавния суверенитет за безпрепятствено нахлуване на асиметрични и агресивни глобализатори.

Допълнителна информация

Допълнителна информация