Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919 – 1939 г.

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Основният обект на това изследване е ролята на държавата в икономическото развитие на България в периода между двете световни войни. Това е време на остри политически противопоставяния, съпътствани със значителни икономически трудности и сложни външнополитически отношения. Същевременно България се приближава най-много до общоевропейските ценности с модерно за времето си общество от западноевропейски тип. Това е времето на „бялото и черното“, на „лявото и дясното“, на традицията и нейното отхвърляне, време на контрастите. Такъв е и общият лик на икономическото развитие и икономическата политика на държавата.

Допълнителна информация

Допълнителна информация