http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.dunav-most.jpg

Дунав мост - 100 години дипломация и политика

10,00 лв.

Резюме

Изградено въз основа на широка документална база – материали от централните и някои регионални архивохранилища, от периодичния печат, непубликувани и публикувани спомени и мемоари, използвани сведения от интернет, монографични трудове и др., изследването проследява дългия път към построяването на Дунавския мост през 1952 – 1954 г.

В този труд авторите задълбочено разглеждат и анализират всички дипломатически преговори, водени през ХІХ и ХХ в., отнасящи се до построяването на мост над река Дунав. Показана е позицията на всички балкански и европейски държави, които имат икономически и политически интерес от осъществяването на тази сухоземна пътна артерия. През призмата на анализирания интерес на тези държави авторите умело разкриват огромната икономическа и политическа значимост на тази връзка в тогавашните условия. Изтъкнати са и ползите за България и Румъния от моста над Дунава. Отчетена е и конюнктурната международна обстановка на Балканите и в Европа, която активизира или води до преустановяване на дипломатическите преговори за строителството на Дунав мост.

В резултат на натрупаните познания от множеството дипломатически опити за решаването на изследвания проблем в заключението на труда авторите вземат отношение и върху лансираната вече повече от 10 години идея за Дунав мост-2. Въз основа на аргументиран анализ на достъпния им документален материал те представят и своя позиция върху този все още актуален за българо-румънските отношения въпрос.

В края на труда са публикувани важни документи, отнасящи се до ключови моменти от водените преговори, извършените дипломатически сондажи и др. за построяването на мост над река Дунав. Чрез тях читателите ще имат възможност и сами да вземат отношение към позицията на авторите и към политиката на много държави във връзка със строителството на Дунав мост.

Книгата е сериозно научно изследване, което ще представлява интерес за историци, дипломати, студенти и широк кръг читатели.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.