Софтуерна индустрия, лицензиране на софтуер

13,90 лв.

Резюме

С развитието на софтуерната индустрия софтуерът се превръща в неразделна част от работата на организации от всякакъв тип и дори по-общо – от механизмите на функциониране на обществото като цяло. Съществуват редица изследвания, посветени на софтуера и конкретни негови характеристики. В началото на развитието на софтуерната индустрия повечето от тях са осъществявани от софтуерни инженери за обслужване на интересите на разработчи ците на софтуер и се фокусират върху оценката на разходите и обосновката на инвестициите и в по-малка степен на оценката на пазарното търсене и реализация на софтуера. Такива са изследванията на Боем, Канг и Леви, Тебаут, Леви, Кларк и Леви, Кемерер. В тях е поставен фокус върху разбирането на процеса на софтуерно инженерство и необходимостта от оптимизирането му, с цел намаляване на разходите и максимизирането на печалбата на софтуерните разработчици. Основната теза, която застъпват авторите, е, че без да се познава в детайли процесът на софтуерно инженерство, е невъзможно да се приложат инструментите за икономически анализ и да се търсят пътища за по-доброто управление на софтуерния бизнес. В изследванията се търсят пътища как техническите решения на софтуерните инженери в процеса на създаване на софтуер да бъдат обвързани с механизмите за създаване на стойност от фирмата. В тях техническите характеристики на софтуера като инженерно решение биват обвързани с икономическите характеристики на софтуера като пазарен продукт с цел оптимизиране на веригите на стойността.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-455-1

Автор

Брой страници

190

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см