Защита на информацията

Защита на информацията

12,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите „Корпоративна сигурност” и „ Икономика на сигурността и отбраната”. Свързан е с лекционния материал изнасян от автора в продължение на три години по дисциплината „Защита на информацията”.

Темите развити в глави от 1 до 6, могат да бъдат използвани и от студентите във факултет „Икономика на инфраструктурата”.

По принцип темите разгледани в учебника, не могат да обхванат целия проблем, свързан със защитата на информацията при използването на съвременните информационни технологии. Гаранциите за сигурността на информацията намаляха рязко с разпространението на Интернет и освобождаването на информацията от нейните материални носители. В тази връзка е изключително важно да се развие законодателство, отчитащо съвременните тенденции. Успешен опит в тази насока е изградената държавна система за защита на класифицираната информация, базирана на Закона за защита на класифицираната информация и поднорамативните му актове. Все още на дневен ред са въпросите за разработка на ефективни политики, правила и процедури за информационна сигурност и защитата на информацията в информационните системи, които не ползват класифицирана информация.

В Приложението е даден примерен проект за реализацията на система за управление на информационната сигурност, съгласно стандартa на ISO (International Organization for Standardization).

Учебникът може да бъде полезен за всички, които се интересуват от въпросите за защита на информацията при използването на съвременни информационни технологии.

Допълнителна информация

Допълнителна информация