Финансово управление на интелектуалната собственост

Финансово управление на интелектуалната собственост

8,00 лв.

Резюме

Настоящата книга прави опит да представи в систематизиран вид концепцията за интелектуалната собственост, нейното финансово управление и различните форми на нейното използване. Предназначена е за обучаващи се по проблемите на интелектуалната собственост, индивидуални създатели на интелектуални продукти, мениджъри на фирми, ръководители на нестопански организации, работещи в областта на нематериалното производство и, не на последно място, за широк кръг от читатели, проявяващи интерес към продуктите на човешкия интелект и подпомагането на тяхната способност да подобряват благосъстоянието както на своите създатели, така и на обществото като цяло.

Допълнителна информация

Допълнителна информация