http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Zakova_prava-na-artisti.jpg

Управление на правата на артисти изпълнители

8,00 лв.

Резюме

Книгата е своеобразно продължение на друга книга от същия автор – „Права на артисти изпълнители, продуценти на записи и излъчващи организации“. Затова в нея не се разглеждат въпросите за същността и категорийните права, сродни на авторските, за тяхната уредба в международните договори, в европейските директиви и в националното законодателство. Книгата изцяло посветена на една от категорийните сродни права – тези на артистите изпълнители. В този смисъл тя представлява самостоятелно изследване, макар за нейното разбиране да са полезни известни познания в областта на авторското право и сродните у права.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.