http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/KORIZA-PRINT.taina_.jpg

Търговска тайна

11,90 лв.

Резюме

Монографията е опит за системно и интердисциплинарно представяне на търговската тайна в пресечната точка на правото, икономиката и стратегическото управление. Предназначена е за широк кръг читатели – студенти по икономика и стратегическо управление, юристи и мениджъри на фирми. Тя е подходящ източник за обучението на студенти по дисциплините „Нелоялна конкуренция“, „Лицензионни сделки“, „Нелоялна конкуренция и корпоративна сигурност“ и др.
Изследването проследява историята на търговската тайна като първата форма на интелектуална собственост. Още от древността държави, народи и гилдии са пазели ревностно своите тайни рецепти и технологии, за да съхранят монопола върху производството на уникални продукти. Съвременната индустриализация е съпътствана от еволюция на закрилата на търговската тайна. Не е изненадващо, че първите съдебни искове в новата история на закрила на търговската тайна са съответно през 1817 г. пред английски съд в спор за нарушаване на търговска тайна, а американски съд за първи път прави това през 1837 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.