http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/1.Vladia-Borisova_koriza.jpg

Творческа икономика, културни индустрии и интелектуална собственост

9,00 лв.

Резюме

Книгата е монографична разработка на актуална и интересна тема както за теорията, така и за практиката и е резултат от засилен изследователски интерес, последвал приключването на пилотния за страната проект на СОИС „Икономически принос на авторскоправните индустрии в България“. В процеса на работа по проекта възникнаха редица трудности и въпроси, свързани с определянето и обхвата на творческата икономика, класифицирането на творческите и културните индустрии в България.

Тази проблематика пробуди и мотивира написването на настоящото изследване, което е опит да се определят през системата на интелектуална собственост рамката на творческата икономика, механизмът на нейното функциониране, основните й структурни и функционални звена, част от които са творческите индустрии, тяхното класифициране, обособяването и класифицирането на творческите дейности, присъщи на културните индустрии. Опорни точки в изследователската дейност бяха резултатите от проекта „Икономически принос на авторскоправните индустрии в България“, както и основните положения във възприетата структура на творческата икономика от СОИС.

Книгата е предназначена и за целите на обучението по интелектуална собственост, икономика на културата, масмедии и обществени комуникации, както и за всички останали икономисти, обучавани в сферата на извънматериалното производство в бакалавърска и магистърска степен, дистанционно обучение и следдипломна квалификация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.