http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/03/MARIA1.jpg

Рекламата като интелектуална собственост

21,90 лв.

Резюме

Учебникът с наименование „Рекламата като интелектуална собственост“ е предназначен за студенти, изучаващи специалността „Рекламен мениджмънт“. Той дава знания на обучаваните студенти в магистърска степен за рекламата като творчески продукт, формите на съществуване и начините за закрила на рекламата като интелектуална собственост. Изведен е синергичният управленски ефект от натрупването на различните форми на закрила: като обекти на авторски права и обекти на индустриална собственост. Представени са възможностите за правна защита при нарушения на права на интелектуална собственост в областта на рекламата. Целта на учебника е предоставяне на полезна информация за бъдещите рекламни мениджъри за управлението на рекламните послания, лозунги, лога, сувенири, интернет сайтове и други като интелектуална собственост.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.