http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/PROM_DESIGN.jpg

Промишлен дизайн

10,00 лв.

Резюме

Книгата е предназначена основно за студентите от специалност Интелектуална собственост, както и за другите специалности в УНСС, изучаващи дисциплините Интелектуална собственост, Управление на нематериалните активи, Маркетинг на интелектуални продукти, Търговия с интелектуални продукти и Индустриална собственост.

Целта на изданието е да представи в системен вид същността, основните характеристики и механизми на закрила на един от най-интересните параметри на промишления дизайн, отразени в международни съглашения, както и в отделни национални законодателства. Не се навлиза обаче в законодателни подробности, процедурни техники в детайли и дребни специфики.

Особено внимание е отделено на бизнес приложението на промишления дизайн и най-вече на фирмения промишлен дизайн като структура, съдържание и икономически смисъл.

Българското законодателство в областта на промишления дизайн не е обект на самостоятелно разглеждане, но при анализа на всяко едно от принципните положения се отбелязва как е решен този въпрос у нас, така че на практика де се получи една доста точна представа за основните принципи на националното законодателство в тази област.

Използваната терминология отразява достатъчно точно разглежданите проблеми, но едновременно с това се избягва тясно специализираната терминология, като се търси стил, предназначен за широк кръг от студенти, изследователи и специалисти и главно за мениджъри и участници в бизнеса.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.