http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/B_Borisov_Markova_novi-obekti1.jpg

Нови обекти на интелектуална собственост

10,00 лв.

Изчерпан

Резюме

Учебникът е предназначен както за студентите от специалност “Интелектуална собственост”, изучаващи разглежданата материя като базова учебна дисциплина, така и за студентите от други специалности в УНСС, които изучават дисциплините “Интелектуална собственост,” “Управление на нематериалните активи” “Маркетинг на интелектуални продукти” и “Търговия с интелектуални продукти”.

Целта на учебника е да представи в един системен вид същността, основните характеристики и механизми на действие на т.нар. нови обекти на интелектуална собственост. За всеки обект поотделно се извеждат принципните постановки и типичните параметри на системата за защита на интелектуалната собственост в света, отразени в различни между-народни съглашения, както и в отделните национални законодателства. Не се навлиза обаче в законодателни подробности, конкретни процедурни техники и дребни правни специфики.

Настоящото издание е първото по рода си за нашата страна, а като системен курс ­колкото и нескромно да звучи, и в света. Това донякъде обяснява, а надяваме се и извинява несъмнено съществуващите пропуски и празноти в изложението, съпътстващи всяко първо по рода си начинание. В смисъла на казаното дотук настоящата книга може да се разглежда едновременно като самостоятелен курс и като част от един общ курс по основи на интелектуалната собственост.

Допълнителна информация

Допълнителна информация