http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/03/korica_Mediacia-po-intelektualna-sobstvenost_Vladq.Borisova_22.jpg

Медиация по интелектуална собственост (Извънсъдебен способ за решаване на търговски спорове)

6,90 лв.

Резюме

Ръкописът е първото по рода си в страната самостоятелно изследване в областта на медиацията по интелектуална собственост като извън-съдебен способ за решаване на търговски спорове. За съжаление, както проблематиката на интелектуалната собственост, така и тази на медиацията като цяло са все още малко известни и недостатъчно разработени в теорията и още по-малко използвани в практиката за целите на бизнеса и на икономическото развитие. Що се отнася до медиацията в областта на интелектуалната собственост, то в нея и теорията, и практиката се намират на изходни позиции и настоящата книга е първият опит да се определят основните параметри на обхвата и на съдържанието на тази дейност. Надяваме се, че на тази основа впоследствие ще се доразвият много и различни проблеми от цялата сложност и многоаспектност на така непознатата у нас медиация по интелектуална собственост.

Допълнителна информация

Допълнителна информация